Skirent

 

Wpłaty prosimy dokonywać na niżej podany numer konta, podając zawsze w tytule przelewu nazwisko i imię oraz numer oferty. Płatności tylko w EURO.

 

Raiffeisenkassa Lana

IT 96 V 081155 84900 00301030442

BIC - SWIFT: RZSBIT21014